Blog / Nyheter

06.04.2020
Full aktivitet

Norsk:
Om noen lurer så er det full aktivitet her. Men dessverre så har det vært lite tid til å skrive om aktivitetene. Jeg har prioritert å jobb med kartene. De oppdateres som normalt en gang pr uke for alle land unntatt Norge, som oppdateres daglig. Det gjøres også jevnlig forbedringer på kartene med nye detaljer, eller det kan være endringer i kartdataene som krever endringer i hvordan GPS-kartene lages.

Det har vært noen utfordringer i vinter. Rundt juletider streiket filserveren hos NUUG hvor alle kartene lå. Dessverre lot dette seg ikke fikse så nå ligger alt i en skyløsning. Det ser ut til å fungere bra.

Det har de siste par ukene vært problemer med kystlinjen i Norge som da har forårsaket at havet ikke har kommet med. Dette er nå fikset.

English:
If you wonder there is still a lot of activity going on here, even though I haven't written anything here in a long time. New maps are created every week for all countries. There are also activities going on to make them better.

Around christmas time there was some problems with the file server hosting the map files. And it was not possible to repair. All the maps are now in the cloud and it seems to work fine.

21.10.2012
Ny automatikk og nye høydekurver

Skriptene som lager kartene er nå oppdatert til å håndtere et hvilket som helst land. Det er en stor omlegging som er gjort, men den vil i utgangspunktet ikke være veldig synlig annet enn at det i løpet av kort tid vil komme kart for flere land. Noen av kartene har fått nye navn så de som har innstallert kart på PC eller Mac bør avinstallere før ny installasjon da oppdatering ikke vil fungere. Kartene har også fått ny kart-id, uten at det spiller noen større rolle for brukerne.

Genereringen av høydekurver skjer nå på en noe annen måte og kurvene er blitt noe bedre med mindre feil. I tillegg er symbol for hytter og fjellstuer endre til et som er noe mer standard. Dette gjelder for andre enn DNT sine.

04.03.2012
Adressesøk og annet

Nå har alle kart adressesøk. Du trenger ikke lenger å ta kart via Mapsource for å få dette. Autoroutingen har også blitt bedre i det siste, men er fremdeles ikke 100% bra. På lange avstander fungerer det dårlig.

Det kommer stadig nye detaljer med på kartene. Mange av dere har sikkert observert det. Av nye ting som har kommet det siste året kan vi bl.a. nevne tunneler, klatrevegger (utendørs), gapahuk, nødbu, badeplass, bålplass (ikke nødvendigvis godkjent), marina, rasteplass/piknikbenk, utsiktspunkt, stup, osv.

Det er gledelig å se at mange bidrar med data. OpenStreetMap har nå en dekning mange steder som er meget bra. Faktisk bedre enn kommersielle aktører. Men vi trenger fremdeles mer. Særlig på fjellet og langt fra de store byene er det stedvis veldig tynt. En stor takk til alle som bidrar!

04.03.2012
Installasjonspakke for Mac

Da er en installasjonspakke for Mac også på plass. Veiledning er laget og ligger på veiledningssiden. Kartene fungerer både med BaseCamp og RoadTrip, men BaseCamp anbefales fordi det fungerer bedre.

21.01.2011
Installasjonspakke for Windows

Nå har vi endelig fått laget en installasjonspakke for Windows som fungerer rimelig bra. Ting er ikke helt på plass, og intil det anser vi dette for å være en betautgave. Vi anbefaler at man bruker BaseCamp som kan lastes ned gratis fra garmin.com. Mapsource klarer ikke å vise kartene korrekt, men kan brukes til overføring av kartblader til GPS om man ikke bare legger inn kartfilen som kan kopieres direkt inn i GPSen. Vi har også opplevt en morsom feil som vi foreløpig ikke har klart å rette. Stup tegnes feil vei. Det er jo greit å være klar over. I BaseCamp har man all den normale funksjonaliteten man trenger for å planlegge turer eller se på spor fra turer i etterkant. Man kan opprette veipunkter, ruter, osv, og overføre disse til GPS. Vi håper kartene fungerer bra. Om noen opplever problemer så ta gjerne kontakt.

21.01.2011
Overleggskart med skiløyper og stier

For kort tid siden begynte vi å lage kart med kun skiløyper og stier. Kartet med stier inneholder også gangveier og sykkelveier. Disse kartene er ment brukt sammen med andre kart. Med f.eks. Garmins Topo Adventure som jeg vet mange bruker kan du nå da få skiløyper lagt oppå. Ingen av kartene fra Garmin har jo som kjent denne typen data. Vi ser at det enkelet steder er fler og mer oppdaterte stier i Openstreetmap sine data. Derfor har vi også laget et stikart.

17.10.2010
Kart med Kartverkets skjermkartografi

Statens Kartverk har i samarbeid med Forsvaret utviklet en skjermkartografi. Dette er en spesifikasjon som beskriver hvordan man kan lage gode skjermbaserte kart. Kart laget etter denne spesifikajsonen blir veldig flotte. På web kan du finne kart basert på denne standarden både hos Kartverket og f.eks. hos ut.no (velg "turkart"). Vi har nå laget et slikt kart til Garmin GPS basert på OpenStreetMap sine data. Sommerkartet er først ute, men et vinterkart kommer også. Forøvrig er vi også igang med å implementere dette på openstreetmap.no.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Kartverket og Forsvaret for en fremragende jobb, og ikke minst for at alle fritt kan benytte spesifikkasjonen!

Første utgave som er lagt ut i dag er å regne som en betaversjon og har bare en del av standarden implementert.

17.08.2010
Blått hav

Da er sjøen blitt blå. Tidligere har det bare vært tegnet en kystlinje uten farge på selve sjøen. Det er noe "støy" noen steder som vi vil forsøke å rydde opp i, men det bør ikke være til nevneverdig sjenanse. Av rent layoutmessige årsaker har alle vannkanter på topokartene, både langs kysten og på vann innenlands, fått en litt mørkere kantlinje. Dette gjør kartet penere. Jeg har raskt sjekket hele kystlinjen, men hvis noen finner øyer eller land som har "druknet" i havet så er der fint om dere gir meg litt tilbakemelding på det.

29.04.2010
Nye farger og flere symboler

Som noen sikkert har observert har noen av fargene endret seg litt de siste månedene. Bakgrunnsfarge for skog har bl.a. blitt litt lysere. Grunnen til dette er at jeg har testet lesbarheten under forskjellige forhold utendørs og kartene er nå langt bedre enn tidligere. Testingen er forøvrig foretatt med Garmins Colorado 300 og Oregon 550. Stier, skiløyper og noen andre symboler er også endret og noen ny har kommet til.

29.04.2010
Routing på topokart

Jeg har lagt til og justert routinginformasjon på stier, skiløyper, gangveier, etc og dette fungerer nå rimelig bra. Dvs at om du stiller inn på din GPS at du er fotgjenger så vil den route via disse. Routing som syklist fungerer ikke så bra. Da havner du også ut på bl.a. stier som ikke er beregner for syklister.

29.12.2009
Egendefinerte veier

Nå er stort sett alle typer veier definert om til OpenStreetMap (Mapnik) sin standard. Denne synes jeg er bedre enn Garmin sin, Jeg skal lage forklaring for alle symboler, men inntil videre så har dere en kortversjon her:

Blå vei: Motorvei
Grønn vei: Stamvei, som er riksvei med grønne riksveinummerskilter.
Rød vei: Riksvei
Orange vei: Fylkesvei
Gul vei: Lokal hovedvei
Hvit vei: Andre veier som landevei, boligfeltvei, etc
Grå vei: Liten vei, ofte med restriksjoner, som f.eks. gågate, vei på industrifelt, bilfri vei på rekkehusfelt, osv

I 2010 skjer det forøvrig en omlegging av veinettet, bl.a. blir mange riksveier til fylkesveier. Se http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Dugnadskontor/Forvaltningsreformen_av_veinettet_i_Norge og http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/fornying-i-kommunene/forvaltningsreformen.html?id=540079.

Høydekurver

Høydekurvene dekker nå hele landet, og er lagt på både sommer- og vinterkartet. Ekvidistansen er 20 meter.

Høydekurvene er levert av NASA og www.viewfinderpanoramas.org. Disse er stort sett ikke så nøyaktige som Kartverkets høydekurver for 1:50 000, men gir et godt bilde av hvordan terrenget ser ut. Det er også noe "grums" enkelte steder.

Kystlinje

Det er nå kommet støtte for å kunne fargelegge hele havet, men dette fungerer ikke helt. Enn så lenge er derfor kystlinjen bare en blå strek. Så fort denne funksjonaliteten fungerer vil vi ta den i bruk.

Mer kartdata

Vi utvider hele tiden støtteten for hva som kommer med på kartene. I det siste har vi bl.a. lagt til små stier, stup, myrer/våtmark, isbreer, nasjonalparker, og Turistforeningens hytter. Sistnevnte er forøvrig merket (tagget) veldig forskjellig fra hytte til hytte så her gjenstår det en jobb med datagrunnlaget.