Teknisk dokumentasjon

Generelt

Denne siden inneholder teknisk informasjon om hvordan kartene lages og annen relevant informasjon.

Skriptene det henvises til nedover på denne siden er laget for å kjøre under Linux, men kan med litt modifikasjon sikkert kjøre under Windows også. Denne siden oppdateres ikke hver gang skriptene endres, men med passe jevne mellomrom.

Nedlasting og oppdeling

Skriptet last_ned_norge laster ned OSM-data for hele Norge. Nettstedet www.geofabrik.de har kartdata ferdig oppdelt etter landegrenser, så vi henter dataene der. Fordi kartfilen er stor deles den opp med splitter før vi kan generere kart av den. Filen template.args inneholder info om hvilke filer kartdataene ligger i etter delingen. Denne filen inneholder også argumenter til mkgmap som brukes under genereringen av kartene. Vi modifiserer argumentene med skriptet lagargsfilnorge og genererer filen nyfil.args.

Egne definisjoner av kartsymboler

Vi bruker cGPSmapper for å generere egne definisjoner av kartsymboler. Filen OSM-ID981.txt inneholder definisjonene. Kommandoen "cgpsmapper typ OSM-ID981.txt" brukes for å generere TYP-filen ID981.TYP som senere brukes av mkgmap når kartene genereres. Default får TYP-filen et annet navn, men jeg renamer den for bedre å kunne skille de forskjellige jeg har. Den versjonen vi trenger finnes bare i gratis utgave til Windwos. Kommandoen over kjøres derfor med Wine.

Egendefinert stil

Vi har definert et eget sett stiler til kartene. Stilbeskrivelsen sier hvilke symboler på Garmin GPSene som knyttes til hvilke tagger i OpenStreetMaps kartdata. Her kan du ta en titt på filene: Linjer, polygoner og punkter.

Høydekurver

Høydekurver hentes delvis fra NASA sitt prosjekt SRTM og nettstedet www.viewfinderpanoramas.org. SRTM dekker opp til 60 grader nord og det resterende kommer fra viewfinderpanoramas.org. Med verktøyet SRTM2OSM konverteres dataene til OSM-format, som mkgmap igjen kan håndtere. Mkgmap er programmet som konverterer data fra OSM-format til Garmin sitt eget format.

Generering av kartfiler

Skriptet lagnorge_turkart_sommer genererer sommerkartet. Det er programmet mkgmap som brukes her. For å få kartet til å se ut slik vi vil bruker Mkgmap både TYP-filen og stilene som er beskrevet i et avsnitt over.