Copyright, license and credits

OpenStreetMap License

OpenStreetMap is open data, licensed under the Open Data Commons Open Database License (ODbL). You can find the complete license at http://www.openstreetmap.org/copyright.

More information in english is coming.

Generelt

Denne siden inneholder teknisk informasjon om hvordan kartene lages og annen relevant informasjon.

Takk til

Stor takk til alle som har bidratt med kartdata og programvareutvikling for å gjøre OpenStreetMap til et fantastisk flott prosjekt!

Takk til Steve Ratcliffe og alle bidragsytere for verktøyet mkgmap og splitter. Disse bruker vi for å konvertere kartene fra OSM-format til Garmin-format.

Takk til Stanislaw Kozicki og andre bidragsytere for verktøyet cGPSmapper. Dette bruker vi for å lage egendefinte farger og symboler på kartene.

Takk til www.geofabrik.de som parterer rådata fra OSM etter landegrenser slik at vi lett kan laste ned data kun for Norge.

Takk til NASA for høydekurvene SRTM. Siden offentlige kartdata i USA skal være frie er også disse høydedataene fritt tilgjengelig. Her har norske myndigheter og kartverket noe å strekke seg etter.

Takk til Jonathan de Ferranti for nettstedet www.viewfinderpanoramas.org som har høydekurver for nær hele verden og da også nord for 60 grader her i Norge. Det dekkes nemlig ikke av SRTM.

Takk til Statens Kartverk og Forsvaret for utviklingen av en skjermkartografi som gjør det enklere å lage gode skjermbaserte kart. Vi har nå tatt denne i bruk i tillegg til vår egen.