Veiledning

Slik legger du kart direkte inn i din GPS

 1. Last ned ønsket kartfil. Linken er merket "File for GPS".
 2. Pakk ut filen. I Windows kan du høyreklikke og velge et av alternativene. Etter utpakking skal filen hete "gmapsupp.img".
 3. Kopier filen til et minnekort (anbefales) eller til GPSens minne. Den må legges i en mappe som heter "Garmin".
 4. Sett minnekortet i GPSen og start opp.
 • Du må sansynligvis gå inn i GPSens kartinnstillinger og si at kartet skal vises og eventuelt "skru av" andre kart.
 • Mange detaljer er ikke definert med nattfarger, så du må bruke dagmodus.
 • Du kan også kopiere filen til minnekortet når dette står i GPSen ved å koble den til din PC med en USB-kabel.
 • Dersom du ønsker å bruke GPSens internminne må du være klar over at kart som eventuelt ligger der fra før blir overskrevet og slettet.
 • Mange tur-GPSer har støtte for å ha flere kartfiler inne samtidig. For å få til det må du endre navn på filene, men endelsen må beholdes (.img).

Installering av kart på PC

Slik installerer du kart i Windows

 1. Last ned ønsket kartpakke. Link er merket "Windows installer".
 2. Start installasjonsprogrammet. Det krever administrator-tilgang. På Windows 7 og vista vil du få spørsmål om dette.
 3. Godta lisensbetingelsene.
 4. Angi installasjonssted i din PC. Vi anbefaler i utgangspunktet standard verdier her, som legger kartene under C:\Garmin\Maps. Om du velger annen filbane så noter deg denne da avinstalleringsprogrammet legges her.
 5. Ferdig.

Slik oppgraderer du kart i Windows

For oppgradering anbefaler vi at man først avinstallerer og så installerer ny versjon. Om man ikke gjøre det kan det oppstå feil. Slike feil kan normalt rettes ved å avinstallere og så slette eventuelle gjenværende filer.

Slik avinstallerer du kart i Windows

 1. Gå til mappen der kartet er installert. Standard er C:\Garmin\Maps\ pluss navnet på det aktuelle kartet.
 2. Kjør programmet Uninstall.exe.
 3. Programmet krever administrator-tilgang. På Windows 7 og vista vil du få spørsmål om dette.
 4. Ferdig.

Selve mappen med kartet du avinstallerte og alle filene i den skal nå være fjernet. Om det ikke er tilfelle kan du slette gjenværende filer.

Filer som tilhører andre kart eller installasjonen av kartprogram må aldri slettes. Filer til kartene fra frikart.no må heller ikke slettes uten at det er kjørt avinstallering. Da vil kartprogrammet du bruker slutte å fungere. Installasjonsprogrammet og avinstallasjonprogrammet gjør en rekke innstillinger i Windows, som må til for at kartene skal fungere.

Til Windows anbefaler vi at man bruker BaseCamp til turplanlegging. Mapsource kan også brukes men fungerer ikke så bra. BaseCamp finner du på www.garmin.com.

Slik installerer du kart på Mac

 1. Programmet MapManager må være installert. Det finner du på www.garmin.com.
 2. Pakk ut nedlastet kart-fil.
 3. Dobbeltklikk på folderen som ender på .gmapi og MapManager skal starte og installere kartet.
Til Mac anbefaler vi at man bruker BaseCamp til turplanlegging. RoadTrip kan også brukes men fungerer ikke så bra. Disse finner du på www.garmin.com.

Slik avinstallerer du kart på Mac

 1. Alle kart ligger i mappen ~/Library/Application Support/Garmin/Maps/. For å avinstallere flytter du kartet til papirkurven.

Overføring av kart fra MapInstall eller Mapsource til GPS

Du kan bruke MapInstall (anbefales) eller Mapsource for å overføre kart til din GPS. Dette er da for kart du allerede har installert i din PC. Les Garmin sin veiledning slik at du vet hvordan dette gjøres og ikke sletter kart eller andre data ved et uhell.

Dersom du skal overføre topokartene må du klikke og dra musen over alle kartbladene når du velger kart. Dette for å få med høydekurvene som ligger i et eget lag bak de andre dataene. På GPS-modeller som ikke støtter flere kartfiler samtidig er overføring fra MapInstall eller Mapsource eneste mulighet for å kunne legge inn flere typer kart samtidig, både de fra frikart.no og kommersielle fra Garmin eller andre.

Autorouting

Autorouting fungerer både på vei og på sti. Husk å stille inn om du er kjørende eller gående.

Kjente feil og mangler

Det er noen feil og mangler man bør være klar over:

 • Adressesøk fungerer bra innenfor et område på 10-20 mil. Lenger vekk varierer det noe.
 • Det er foreløpig lite husnummer i veidataene. Det vil i praksis si at adressesøk bare viser deg vei til selve gaten og ikke nødvendigvis rett husnummer.
 • Autoruting fungerer bra innenfor 10-20 mil. For lenger avstander varierer det.
 • Vi anbefaler at man bruker programmet BaseCamp til turplanlegging, innlegging av veipunkter, ruter, osv. Her fungerer det meste bra. Dette programmet kan lastes ned gratis fra garmin.com om du ikke har det allerede.
 • Mapsource viser ikke topokartene korrekt, hovedsaklig fordi høydekurver ligger i et eget lag bak de andre kartdataene og at Mapsource ikke håndterer dette. Vi jobber med å legge alle data i samme lag for å unngå dette problemet..
 • Om du ønsker å overføre kart til GPS fra PC må du bruke MapSource da BaseCamp ikke støtter dette. Fordi topokartene ligger i to lag må du klikke og dra musen over ønskede kart. Med bare klikk får du ikke med høydekurvene som ligger bak. Alternativt kan du bruke en ferdig kartfil for GPS som kopieres inn direkte.
 • Noen kartsymboler vises ikke korrekt i Mapsource og Bascamp. Det viktigste å merke seg er at stup tegnes feil vei.
 • Nattmodus kan ikke brukes foreløpig da symboler og farger for dette ikke er definert. Bruk dagmodus. Normalt går alle GPSer automatisk over til nattmodus en gang etter solnedgang. Dette kan du endre under oppsett.

Det gis ingen garantier. Kartene brukes på eget ansvar.