Maps for Garmin GPS -

Select another country

Make a donation

Please help us cover the costs, create more and better maps, and give you a better service.

Thank you!

Please select

Roadmap

This map contains all kinds of roads, from highways to cycleways and footways. You will also find shops, restaurants, hotels, attractions, museums, etc

Please read the installation manual.

Veikart

Dette kartet inneholder veier, fra motorveier og ned til traktorveier og gangveier. Det inneholder også hoteller, restauranter, butikker, osv.

Kartet egner seg til bruk i bil og andre kjøretøyer, og når man er til fots i urbane strøk.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Veikart fra Drammen

Topo Summer

A topographical map for hiking. In addition to all kinds of roads you will find contour lines, trails, cabins, etc.

Please read the installation manual.

Topo Sommer

Dette er et topografisk turkart med høydekurver, alle typer veier, stier, bekker, DNT-hytter, hoteller, restauranter, osv. Det har også områdemarkering som forteller deg hvor det er skog, dyrket mark, bebyggelse, industri, osv.

Kartet egner seg til turbruk i skog og mark, og på fjellet.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Kartutsnitt fra Nordmarka

Topo Winter

This map is almost the same as Topo Summer, but in addition it contains cross country tracks. In places where this tracks follows roads or trails only the cross country tracks is shown.

Please read the installation manual.

Topo Vinter

Dette er likt Topo Sommer, men inneholder i tillegg skiløyper. Der hvor skiløypene går på stier eller vinterstengte veier er disse da erstattet av skiløype.

Kartet egner seg til turbruk i skog og mark i vintersesongen, og på fjellet.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Kartutsnitt fra Asker

Roadmap II

This map contains the same details as Roadmap, but has a different design. The design is made by the Norwegian Mapping Authority. Information about the design is only in norwegian.

Please read the installation manual.

Veikart II
med Kartverkets skjermkartografi

Dette kartet inneholder i hovedsak de samme dataene som vårt ordimære veikart, men har et annet utseende. Det er basert på en skjermkartografi utviklet av Statens Kartverk og Forsvaret.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Veikart fra Hamar

Topo Summer II

This map contains the same details as Topo Summer, but has a different design. The design is made by the Norwegian Mapping Authority. Information about the design is only in norwegian.

Please read the installation manual.

Topo Sommer II
med Kartverkets skjermkartografi

Dette kartet inneholder i hovedsak de samme dataene som Topo Sommer, men har et annet utseende. Det er basert på en skjermkartografi utviklet av Statens Kartverk og Forsvaret.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Topokart fra Nordmarka

Topo Winter II

This map contains the same details as Topo Winter, but has a different design. The design is made by the Norwegian Mapping Authority. Information about the design is only in norwegian.

Please read the installation manual.

Topo Vinter II
med Kartverkets skjermkartografi

Dette kartet inneholder i hovedsak de samme dataene som Topo Vinter, men har et annet utseende. Det er basert på en skjermkartografi utviklet av Statens Kartverk og Forsvaret.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Kartutsnitt fra Drammensmarka

Trails - overlay map

This map contails trails, footways and cycleways only. It is meant for use together with other maps like the topo maps that Garmin sells.

Please read the installation manual.

Stier - overleggskart

Dette kartet inneholder kun stier og gangveier og må brukes i kombinasjon med et annet kart. Bruker du f.eks. Topo Adventure eller et annet kart levert av Garmin eller andre så har du her muligheten til å legge stiene og gangveiene fra OpenStreetMap oppå. Vi ser at Openstreetmap i enkelte områder har flere stier og er mer oppdatert enn de kommersielle kartene.

Eksemplet til høyre viser Topo Adventure fra Garmin med stikartet over.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

Fra Vestmarka ved Asker

Cross country - overlay map

This map contails cross country tracks only. It is meant for use together with other maps like the topo maps that Garmin sells.

Please read the installation manual.

Skiløyper - overleggskart

Dette kartet inneholder kun skiløyper og må brukes i kombinasjon med et annet kart. Topo Adventure og andre kart levert av Garmin eller andre har ikke skiløyper. Her har du da mulighet til å få skiløyper oppå det kartet du bruker.

Eksemplet til høyre viser Topo Adventure fra Garmin med skiløyper over.

Vi anbefaler alle å lese veiledning for installasjon mm.

 Download

 

The maps are updated every week.

Click on one of the links under Download to download the map you want.

Beware that the coverage varies in different areas. We strongly recomend you to take a look at the area you shall visit at openstreetmap.org.

The maps has autorouting and address search, but this is experimental and does not work 100%. If you have problems with the autorouting we recomend you to turn it off.

No garanties are made. Use the maps at your own risk.

 

Kartene oppdateres ukentlig, med unntak av Norge som oppdateres daglig.

Klikk på en av linkene under Download for å laste ned kartet du ønsker. Informasjon om hvordan du legger det inn i din GPS eller PC finner du i veiledningen.

Vær oppmerksom på at det er store lokale forskjeller på dekningen. Noen steder er bra, mens andre steder er det lite data foreløpig. Undersøk ditt område før du legger ut på tur.

Kartene har autorouting og adressesøk, men dette er eksperimentelt og fungerer ikke 100%. Hvis du får problemer med autoroutingen anbefaler vi at du skrur denne funksjonen av på din GPS.

Det gis ingen garantier og kartene brukes på eget ansvar.

 

More maps

You will find information about more maps here:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download

 

Flere kart

Du finner en oversokt over flere kart til Garmin på denne adressen:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download